Comfortable 1.3m 嵌入式泡泡浴缸

Kohler K-45600T-GLP1

Dimensions: 1350×800×730mm

Product Description

Kohler Comfortable 1.3m 嵌入式泡泡浴缸

Dimensions: 1350×800×730mm

  • 創新柔觸面板:融入浴缸表面,完美一體;點觸式操作,智慧掌控
  • 電子落水:更方便、更安全、更舒適
  • 密集貼身噴孔,可調氣流平衡體驗,手/自動清潔
  • 尺寸圖